UNI-REZ™

UNI-REZ™ 製品は幅広い非反応性ポリアミド樹脂です。

マーケット

製品

  • アルコール可溶性ポリアミド
  • 共溶媒ポリアミド
  • ラミネートインク用樹脂

製品リスト

UNI-REZ™ 110
UNI-REZ™ 138
UNI-REZ™ 2215
UNI-REZ™ 2223
UNI-REZ™ 2221
UNI-REZ™ 2224
UNI-REZ™ 2226
UNI-REZ™ 2291
UNI-REZ™ 2294
UNI-REZ™ 2626
UNI-REZ™ 2631
UNI-REZ™ 2633
UNI-REZ™ 2635
UNI-REZ™ 2638
UNI-REZ™ 2651
UNI-REZ™ 2656
UNI-REZ™ 2720
UNI-REZ™ 2721
UNI-REZ™ 2727
UNI-REZ™ 2930
UNI-REZ™ 2940